Manželská setkání

Jedná se o osmidenní kurz pro manželské páry, který má za cíl obnovit a prohloubit partnerské a rodičovské vztahy.


Co jsou manželská setkání?

Jak již název napovídá, kurz je určen pro manžele. A to hlavně pro ty, kteří chtějí na svém vztahu pracovat. Účastníci se scházejí na přednáškách o manželských problémech, prostor je i pro diskuzi. Osobní zkušenosti jsou probírány v malých skupinkách, vždy pod patronátem staršího, zkušeného páru. V pozadí nezůstávají ani kněží. Na kurzu jich je hned několik a rádi si udělají čas na zpověď nebo rozhovor. Každý den se také slouží mše svatá.

Jak se můžu připravit na kurz? Probíhá nějaké školení?

Ano, pečovatelé se scházejí na víkendové akci zvané Hadinka. Slouží jako adaptační kurz, na kterém se seznámíš s ostatními pečouny a celým kurzem. Proškolíme Tě ve zdravovědě a práci s dětmi. Vzájemně se poznáme a zažijeme spoustu legrace. 

Hadinka před kurzem je pro nováčky POVINNÁ. Pokud se pečoun nemůže z vážných důvodů zúčastnit této Hadinky, je nutné, aby přijel na kurz o den dříve. Pomůže nám s chystáním programu a bude mít školení ze zdravovědy tam. 

Termín Hadinky pro rok 2017 je 9. - 11. 6. 2017 (cena za tento víkendový pobyt se pohybuje do 400,-)

Po skončení kurzu se obvykle scházíme k menší rekapitulaci kurzu. Je nachystaný zážitkový program a budeme se spolu družit a veselit.

Běžný den pečouna

Ráno, po snídani, společně zahajujeme den velkou schůzkou pečounů a hlavounů. Následuje dopolední tříhodinové hlídání. Po obědě je polední klid a hned navazuje odpolední hlídání. Po předávce pečouni vyráží na mši, která je určená jen a jen pro ně. Ale v žádném případě není povinná. Po mši je večeře a schůzka pečounů s instruktory. Večer je pro pečouny nachystán program v podobě zážitkových her, přednášek od zajímavých osobností, sportovních turnajů a nechybí ani večer věnovaný ztišení a duchovnímu prožití.

Jaká je cena a jaká je odměna?

Kurz pro pečovatele je ZDARMA, platíte si pouze cestu a drobné svačinky. Ubytovaní a plná penze je pro pečovatele zajištěna. 

Pečování je dobrovolnická činnost. Plat vám dát nemůžeme. Zato získáte spoustu nových kamarádů a známých, cenné zkušenosti a dobrý pocit z odvedené práce ;-).