Denní harmonogram pečouna


Snídaně

7:10 - 7:30

Schůzka pečovatelů

8:00 - 8:50

Dopolední hlídání dětí

9:00 - 12:00

Oběd

12:45- 13:30

Odpolední hlídání dětí

15:00 - 18:00

Mše svatá

18:15 - 19:00

Večeře

18:45 - 19:15

Schůzka s instruktory

19:30 - 20:00

Večerní program

20:15 - 22:00

Večerní modlitba

22:00